Drift og Maskiner

Kostnadene økt med 3,3 % på to måneder

På grunn av den galopperende kostnadsveksten har MEF fått NTNU til å oppdatere sin skogsmaskinindeks månedlig gjennom sommeren. Og tallene for april og mai viser at kostnadene har økt med 3,31 % siden utgangen av 1. kvartal.– Vi vil få utarbeidet en ny indeks også ved utgangen av juli og august, deretter håper vi at situasjonen har normalisert seg såpass at vi kan gå tilbake til kvartalsvise indekser, sier fagsjef Bjørn Lauritzen i MEF til Norsk Skogbruk.

Det er også verdt å merke seg at kostnadsveksten i april og mai kommer på toppen av en årsvekst på 8 % fra utgangen av 1. kvartal 2021 til samme tidspunkt i år. Fra årsskiftet 2020/21 og til utgangen av mai i år har skogs­maskinindeksen dermed økt med formidable 12,9 %.