Drift og Maskiner

AT Skog øker driftskapasiteten

Allskog er ikke det eneste skogeier samvirket som har egen driftskapasitet. Gjennom datterselskapet Framtre as har AT Skog nå to driftslag og flere kan det bli. 

Det startet med at AT Skog høsten 2020 overtok maskinene og de ansatte i Søndenaa Skogsdrift i Sauda og etablerte selskapet Vestskog 2 as. Men dette navnet skapte forvirring og ble endret til Framtre as. I vinter etablerte dette selskapet et driftslag i Nordfjord da en lokal entreprenør solgte egen hogstmaskin og driftskapasiteten i området forsvant. Og daglig leder Christer Andre Aartveit i Framtre sier han ikke utelukker flere etableringer på Vestlandet eller andre steder i AT Skog­geografien.

– Det handler om å ha driftskapasitet i alle geografier, men kanskje primært om å ta vare på kompetanse og hindre at flinke folk forlater næringen. Det er menneskene som har vært nøkkelen til de driftslagene vi nå har og vi ønsker flere flinke folk med på laget, særlig på Vestlandet der vi har utfordringer med driftskapasiteten. I Sauda har vi også en lærling, det er et viktig motiv for oss å bidra til rekrutteringen. Og selskapet har hittil ikke tapt penger, sier Aartveit til Norsk Skogbruk.