Drift og Maskiner

– Ingenting å klage over

Tollef Grønvold (58) har labbene borti mye av det praktiske som skjer i skogbruket i Vest-Telemark. Hans to maskinlag avvirker mellom 60 og 70 000 m3 årlig og i barmarksperioden har han 14 rumenere i sving med planting og ungskogpleie. Han synes begge deler går greit. 

Så er han da heller ikke nybegynner, skogsentreprenøren fra Vrådal har vært selvstendig næringsdrivende i skogen i mer enn 40 år, til å begynne med var det traktor og vinsj som gjaldt. I dag er det fire temmelig nye, røde maskiner med hver sin ansatt som står for hogst og utdrift. Selv tar Tollef seg mest av maskinflytting og utbedring av kjøreskader, med bil og gravemaskin som firmaet Tollef Grønvolds skogsdrift også disponerer. Men litt lassbærerkjøring blir det innimellom. Alle oppdrag går gjennom AT Skog, som hele veien har skaffet ham full sysselsetting. – Konkurrentene engasjerer seg ikke så mye oppe i disse dalene, noen fordeler har vi da her oppe, gliser han. Heller ikke koronaen har påført virksomheten problemer av betydning, maskinene har gått som vanlig og rumenerne kom og utførte jobben sin i år også. Og driftslagene er fullbooket helt fram til sommeren. – Er det da virkelig ingenting å klage over? – Nei, jeg føler at vi på de fleste områder er omtrent der vi skal være. Det er kanskje litt strenge regler for hvor mye ansatte har lov til å jobbe, men det er vel for en grunn for det og, sier han. Og så aller verst kan det ikke være å jobbe for Tollef Grønvold, alle maskinførerne har vært ansatt i mer enn ti år. – Vi har stabile og dyktige folk som bor innenfor det området vi opererer. Og de er særdeles selvstendige, sommerstid kan jeg konsentrere meg om skogkulturgjengene. De begynner for øvrig også å bli selvgående, en av dem har vært her i 20 år og han er nesten mer kjent i området enn jeg er selv, konstaterer han fornøyd.

 

Les flere aktuelle saker om skogbruk i Norsk Skogbruk nr 1.