Debatt

Professorene i utakt med næringen

Nytt sagtømmereglement vil endre skogeiers potensiale for inntjening og dermed økt fokus på skogskjøtsel.TEKST: HÅKON BAKKEN, MARKEDSSJEF GLOMMEN SKOG

Forskning er vel og bra – og faktisk en nødvendighet for at vi skal bevege oss framover. Samtidig er det viktig at forskningsmiljøene kjenner næringen og dets marked som de i praksis er en del av. Det er ikke professorene på Ås som bestemmer hverken operativ skjøtselsstrategi eller kvalitetskrav til sag- tømmer. Og som tidligere skrevet har ikke norsk forskningsmiljø vært en sterk pådriver for tynning i gran – snarere tvert imot – det unnlater herrene å besvare i sitt siste innlegg. Jeg ser frykten for en mer ekstensiv skjøtsel på grunn av et mer liberalt sagtømmerreglement. Den frykten er ubegrunnet og må hovedsakelig være basert på Murphy’s lov.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 5.