Forskning

Hogst og skogbehandling av tiurleiker

Etter at Norsk PEFC Skogstandard ble revidert har hogst av tiurleiker igjen blitt et diskusjonstema i tolkningen av skogbrukets miljøsertifisering.
Hvor viktig er dagområdene for tiurene, og hvor viktig er egentlig tiurleiken for den generelle bestandsutviklingen av storfugl?TEKST OG FOTO: JØRUND ROLSTAD (NIBIO) OG PER WEGGE (NMBU)

Les mer i Norsk Skogbruk nr 5.