Aktuelt

– Ubegrenset avsetning på bjørk og tørrgran

Å avvirke bjørk er nå mer lønnsomt enn noen gang, verken vedprodusenter eller industri kan få nok. Men også for tørrgrana som står og lyser i mange lier, betales det nå en pris som gjør det lønnsomt å hente den. 

ELLEF GRIMSRUD HAR vært selgerav Viken Skogs energivirke helt siden 2000. Men han har i løpet av disse årene aldri opplevd en slik etterspørsel som det er nå. Spesielt er det mye mas om å få tak i bjørk.

– Nå skal alle produsere ved og etterspørselen er enorm. Samtidig er tilgangen ganske dårlig, mange skogeiere vil gjerne beholde bjørka selv. Så vi har i løpet av året doblet prisen og tilbyr nå skogeier 630 kroner pr m³ for bjørk, forteller Grimsrud.

 

MEN DET ER ikke bare vedprodu­sentene som skaper denne etter­spørsel en.

– Spesielt finsk industri har basert seg på bjørk fra Russland. Nå har denne virksstrømmen stoppet opp og de må skaffe seg råstoff andre steder. Vi kjenner til at det er omsatt bjørk for 150 euro pr m³ (pt 1560 kroner) på kai i Baltikum. Vi kunne eksportert store kvanta bjørk, men har foreløpig prioritert innenlandske vedprodusenter, forteller Grimsrud.

Men det er ikke bare prisen på hvit og vakker bjørkeved som påvirkes av energikrisen i Europa. Også prisen på energivirke og tørrgran har gjort betydelige byks oppover.

– Her har jo prisene ligget flatt på et sørgelig nivå i mange år. Men utviklingen på spesielt det danske markedet har nå løftet prisen, der er påvirkningen fra de høye gassprisene stor, forteller Grimsrud.

– Vi har avtale om å levere seks båtlaster med flis til Danmark og disse er i år hentet langt tidligere enn før, forteller han.

 

PRISEN PÅ ENERGIVIRKE, som stort sett består av andre lauvtreslag enn bjørk, har nå kravlet seg opp mot 300 kroner pr m³ mens tørrgran betales med rundt 350 kroner. Og Grimsrud forteller at avsetningen akkurat nå er nærmest ubegrenset også for disse sortimentene.

– Men det er utelukkende knyttet til den spesielle energisituasjonen. Her finnes det i motsetning til bjørka ikke noe industrielt marked av betydning. Etter­spørselen kan dermed raskt falle igjen dersom energisituasjonen endres, men det virker lite sannsynlig at dette skjer i vinter, sier han.

 

DEN UKENTLIGE PUBLIKASJONEN EnergiRapporten har prisoversikter for ulike energibærere som fast spalte. Her har prisen på stammevedflis ligget paddeflatt i årevis, på 28 øre pr kWh for tørr flis og 26 øre for flis med mer enn 35 % fuktighet. Men i slutten av august ble det omsider bevegelse i disse prisene, nå opereres det med hhv. 34 og 32 øre.

– Det kan synes som en liten økning, men prisen på varme er mer stabil enn strøm­prisene, kommenterer Grimsrud.

 

OGSÅ DET PROBLEMATISKE avfallstrevirket, som i årevis har hatt negativ verdi, har nå fått bein å gå på. De beste kvalitetene betales nå med opptil 100 euro pr tonn nedover i Europa. Dette skyldes delvis at redusert byggeaktivitet i Europa medfører at mengdene er redusert. Strengere krav til materialgjen­vinning bidrar også til at de beste kvalitetene havner i sponplate­industrien og dermed ikke er tilgjengelige for energiformål.

 

DET ER MED andre ord mange samvirkende faktorer som alle drar i samme retning

– og som gjør at avvirkning av bjørk, energivirke og tørrgran nå er mer lønnsomt enn noensinne.

 

Les mer i Norsk Skogbruk nr 10 her