ANNONSE

Droner – fremtidens verktøy

WoodWorks!: Til både kartlegging og praktiske oppgaver brukes droner stadig mer. Blant annet i Allskog

 

Det kunne Ole Andre Hestmo fortelle på WoodWorks! Webinaruke i mai. Han er skogkulturansvarlig i All- skog. I samarbeid med Biodrone på Steinkjer kartlegges antall trær, både lauv og bar, på ungskogfeltene.

– Dette er et utmerket verktøy for oss når vi skal planlegge behovet for ungskogpleie. Og ut fra dataene kan vi også se hvordan skogtilstanden er. Da kan vi lettere sette en pris. Bildene gir oss også gode terrengmodeller, forteller Hestmo som nå jobber med å forbedre dronenes evne til å se forskjell på gran og lauv på samme bildet, og skille mellom gran og furu. Hestmo bruker også droner til å sjekke tilslag på plantefelt etter to år. Dessuten kan de største dronene utfø- re småjobber som å så, sprøyte og gjødsle. Men når lasten blir for tung – som for eksempel ved gjødsling – er helikoptre like effektive, mener han – enn så lenge …