ANNONSE

Daglig leder i Skogplanter Innlandet (ledig stilling)

Skogplanter Innlandet AS er Norges nest største planteskole med en omsetning på ca. 20 millioner. Bedriften er en viktig aktør for skogbruket i Innlandet, for miljøet og som bidragsyter til det «grønne skiftet». Skogplanter Innlandet AS er eid av Trysilvassdraget skogeierlag og har produksjon både i Trysil og i Åsnes kommuner. Vi er stolte av skogen og ønsker å være en aktiv bidragsyter med fokus på forutsigbarhet og kvalitet. Totalt er vi 7 fast ansatte og 25 sesongarbeidere.

Daglig leder har valgt å fratre av helsemessige årsaker og vi søker derfor ny:

DAGLIG LEDER

Bedriften har de siste årene gjort flere store investeringer, men står også foran flere viktige vegvalg for å møte økende etterspørsel med riktige planter av topp kvalitet. Vi søker en person med ledererfaring som kan lose bedriften gjennom viktige forhandlinger og beslutningsprosesser og samtidig ha økonomi- og personalansvar.

Lønn og øvrige arbeidsforhold etter avtale. Spørsmål vedr. stillingen rettes til styrets leder Ola Rostad (911 53 636). Kortfattet søknad med CV sendes på epost sende til styrets leder: ola.rostad@outlook.com så snart som mulig og innen 31.1.21.