Aktuelt

Innlandet: Rekordhøy skogkulturaktivitet i 2020

Mye tyder på at oppussingsiveren har sprett seg ut i skogen også. Fylkesmannen i Innlandet melder om høye skogkulturaktivitet i koronaåret. Til tross for engstelsen over nok arbeidskraft. Mange har tatt i et tak selv i år.Innlandet har dermed «svidd av» 26,3 millioner tilskuddskroner til skogkultur og miljøtiltak og har enda behov for 1-1,5 million som blir overført til neste år, forteller Fylkesmannen i en pressemelding.

Det fortelles videre at ekstra plantetilskudd i våres på 1,30 kr pr plante førte til en utbetaling på 4 millioner korner der skogeiere og lokale «småentreprenører» plantet litt over 3 millioner planter.

Også på klimatiltakene ble det gjort mye i Innlandet. 2/3 av klimamidlene i skogbruket gikk til denne geografien, meldes det. Det er tettere planting og gjødsling i skog som skal sikre økt CO2-fangst. Totalt ble det gitt 24,5 million kroner til dette nasjonalt og 15,7 mill kroner gikk altså til Innlandet, i følge Fylkesmannen.