Aktuelt

Voldsomt med tømmer i kulturskogen

Arnfinn Hagestuen (63) er skogsentreprenør og hogger for Mjøsen Skog, hovedsakelig i Gjøvik kommune. En stor del av hogsten foregår i kulturskog av gran, det medfører store hogstprestasjoner og behov for at lassbæreren i perioder går døgnet rundt.At det står mer tømmer på målet i kultur­ skogen enn i naturskogen vi hittil stort sett har avvirket er ingen nyhet. Men når Hage­stuen forteller at de i en drift hogg 63 m3 pr daa i skog med en snittalder på 53 år føler man seg hensatt til Vestlandet. لعبة بلاك جاك مجانية – Det var spesielt, men 40 m3 pr daa er helt vanlig, mens 25 m3 blir regnet for bra i naturskog­en, sier Hagestuen. لعبه بينجو Kulturskogen i innlandet har stor tetthet på gode boniteter. Da rekker hogstmaskinen mye tømmer uten å flyt­te seg og kan oppnå prestasjoner på opptil 500 m3 om dagen. Han forteller at lassbæ­reren har vært oppe i 700 m3 utkjørt virke om dagen. سلوتس اون لاين

Les mer i Norsk Skogbruk nr 4.