Aktuelt

Hogstmaskin også til Lena- Valle videregående skole

Det foregår for tiden en solid oppgradering av maskinparken ved skolene som skal utdanne morgendagens skogsmaskinførere. Ved Lena­Valle vgs., der skogbrukselevene holder til
på Lena på Østre Toten, har man nå inngått en leieavtale med Komatsu Forest som sikrer elevene tilgang til en splitter ny hogstmaskin de neste skoleårene.– Dette er den samme avtalemodellen som de svenske skogskolene har brukt i årevis. لعب روليت حقيقي På denne måten får elevene tilgang til en flun­ kende ny maskin hvert år, samtidig som vi slipper å bekymre oss for vedlikehold og for å holde maskinen i gang. لعب قمار على النت Og så er det jo hel­ler ikke nødvendig å bevilge 5 millioner for å kjøpe en maskin, forteller skogbrukslærer Trond Nordraak. – Opplegget er at maski­ nene etter å ha blitt «innkjørt» i noen hun­ dre timer hos oss går til en skogsentrepre­nør, som da får en maskin som er godt innkjørt med lite kubikkmeter tømmer per time kjørt.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 4.