Aktuelt

Moelvens sagbruk Våler: Vil se tvers gjennom en halv million kubikkmeter

Landets største sagbruk Moelven Våler setter i disse dager i drift sitt nye måle­ og sorteringsanlegg til 58 millioner kroner. Det har såkalt røntgenmåling og skal sortere tømmeret i 60 lommer. Og kunne ta imot over en halv million kubikkmeter.Moelven Våler er landets største sagbruk og tok i fjor imot 381 000 m3 tømmer, som ble til 195 000 m3 trelast. I slutten av okto­ ber tok det snart 100 år gamle sagbruket også imot Landbruks­ og matminister Bård Hoksrud. Og daglig leder Knut Berg legger ikke skjul på at ambisjonen er å bli enda større. – Vi får nå en sorteringskapasitet på 600 000 m3 tømmer i året, målet er også å øke kapasiteten på resten av prosessene på sagbruket.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 11.