Aktuelt

Hogstmaskin til Sønsterud

Men Gunnar Filtvedt fikk raskt svar på tiltale. Bård Hoksrud rakk ikke en gang å si at utdanning sorterer under et annet depar­ tement før Aasa Gjestvang, fylkesråd med ansvar for utdanning i Hedmark, spratt opp og forkynte at fylkeskommunen sist fredag hadde bevilget fire millioner til innkjøp av en hogstmaskin til Sønsterud vgs. neste år. Gjestvang la ikke skjul på at et besøk på kon­toret av Glommens Skogs næringspolitiske sjef Gunnar Gundersen hadde hatt innvirk­ning. – Han fortalte i klartekst hvor viktig dette var, sa hun. Bevilgningen er også et signal om at det fortsatt skal satses på den temmelig dyre utdanningen på Sønsterud: – Etter at det ble vedtatt at tilbudet på Søn­sterud skulle videreføres, satser vi for fullt. Nå blir det viktig at bransjen følger opp, slik at skolen og skognæringen får mest mulig ut av denne satsingen, sa fylkesråd Aasa Gjestvang. Og en lett overrumplet Bård Hoksrud kunne ikke si annet enn at det var gledelig at fylkeskommunen satset på skog­ bruk på denne måten.Les flere saker i Norsk Skogbruk nr 11.