Aktuelt

Arena kort oppsummert etter to år

Arena kjører 67 prosjekter på fire hovedtemaer: skog, infrastruktur, bygg og fiber. Næringen synes å oppleve at klyngesamarbeidet gjør en forskjell – særlig fremmes samarbeidet med forskningen og kontakten med andre klynger. Og så gjør Arena skognæringen mer synlig. Tre deltakere forteller hvordan de opplever samarbeidet.Les mer i Norsk Skogbruk nr 11.