Aktuelt

– Vi mangler tynningskapasitet etter lavkonjunkturperioden

Tynning: Skogen trenger detMassevirkeprisen er på topp

Driftsapparatet mangler

– Ordrebøkene for tynning er fulle nå. Men etter store nedleggelser i massevirkeindustrien og overskudd av massevirke til lav pris i lang tid, er det færre tynningslag i skogen. Ingen har investert i tynningsutstyr eller folk som kan det.

Det sier Arne Ivar Øvergård, direktør i Stora Enso Skog as, om tynningsaktiviteten om dagen. Til tross for det hete markedet for massevirke, går det trådt å få fart i tynninga i skogen. Driftsapparatet er bygd ned. – Entreprenørene har større utstyr og har heller ikke bygd kompetanse på tynning i perioden med massevirkeoverskudd. Og det tar tid å få det opp og gå igjen, sier Øvergård som gjerne ser flere tynningslag i skogen.

Han håper at tynningkapasiteten nå kan bygges opp igjen i en mer bærekraftig form. – Jeg håper vi kan klar å bygge en litt bedre plattform med langsiktige investeringer for entreprenørene. Det er viktig å tenke langsiktig i alle ledd i denne næringen, slik at det er liv laga for de som investerer. I de dårlige tidene for massevirke har ingen investert i tynningsutstyr, men det er viktig at skog- eierne faktisk sørger for jevn aktivitet hele tiden. Tynning er en del av skogskjøtselen og gir ikke alltid overskudd. Tynnes det bare i gode tider, forsvinner kapasiteten når aktiviteten er lav, slik den har gjort nå. Det synes å skje med jevne mellomrom. Jeg har vært med på tre runder med «nedlagt» tynningskapasitet. Nå håper jeg vi kan få en stabil plattform, for skogen trenger det jo, påpeker Øvergård.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 10.