Aktuelt

Mjøsen og Glommen vil slå seg sammen og blir jevnstore med Viken

Mjøsen og Glommen har samarbeidet på flere områder over lengre tid. Nå vil de ta steget helt ut og slå seg sammen. Med drøye tre millioner m3 i tømmeromsetning, blir de på størrelse med Viken (med SB Skog). Hvis konkurransetilsynet lar dem få lov.Mjøsen har lenge søkt samarbeidspartnere. – For tre år siden kom «Biri-oppropet» der vi gikk gjennom hele strukturen med mål om å fusjonere alle andelslagene. Da dette ikke lyktes var det naturlig å søke et litt mindre samarbeidsprosjekt, og siden vi har hatt en god tone med Glommen over lang tid, falt det naturlig å se østover. Her er mye likt; både markedet og tømmerstrømmene – kort sagt det viktigste vi driver med, starter styreleder i Mjøsen Terje Uggen. Gjennom prosessen for strukturelle justeringer over flere år, har han hatt

møter med styrelederne i skogeierlagene i egen geografi og fått solid backing. Et medlemsmøte som er på trappene skal behandle saken ordentlig i organisasjonen. Og foreløpig er stemningen positiv. Da skulle forankringen være i boks rundt Mjøsa.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 10.