Aktuelt

Klodens klima avhenger av skogen

I forbindelse med FNs klimapanels siste rapport kommenterer 40 forskere skogens viktige rolle for klodens klimautvikling.Tekst: Line Venn

Gjennom organisasjonene Climate and Land Use Alliance – Cultivating solutions for people and the planetkonstaterer forskerne at klodens fremtid er helt og holdent knyttet til våre skogers fremtid.

Fem poenger underbygger dette:

  1. Verdens skoger er et enormt karbonlager. Skogene lagrer hele 3 milliarder tonn CO2, noe som er mer enn det de utnyttbare fossile reservene vi har vil slippe ut. Og fire ganger så mye som det vi kan slippe ut før vi når 1,5 grad temperaturstigning. Klimaforandring i seg selv gjør disse skogene mer sårbare også gjennom ukontrollerte skogbranner.
  2. Skog tar opp en fjerdedel av klimagassutslippene i verden på 39 millioner tonn, noe som holder klimaendringene litt i sjakk.
  3. For å nå 1,5 graders målet må store områder med skog restaureres og ta opp mer karbon fra atmosfæren. Planting og bedre skogforvaltning som en naturlig klimaløsning har et potensial på 18% kostnadseffektiv CO2-reduksjon fram til 2030.
  4. Bioenergi er ikke en foretrukket løsning. CCS fra bioenergi er fremmet som en teknologisk løsning der karbon fanges og lagres i geologiske reservoirer i stor skala. Det er viktigere å ta i bruk tre i produkter med lang levetid som byggematerialer der karbon kan lagres over lang tid og dessuten erstatte energiintensive materialer som stål og betong. Karbonrike tropiske skoger og torvmyr bør få være i fred som karbonlagre som kontinuerlig tar opp karbon.
  5. Tropiske skoger har dessuten en nedkjølingseffekt på hele planten og på vannets syklus så det regner i områdene rundt skogen. Vannet hentes fra skogbunnenog trærne bringer fuktigheten opp i atmosfæren og regulerer nedbørsmønstrene både lokalt og globalt – og fungerer som en naturlig air-condition. Denne klimareguleringen gjør vern av regnskogen essensiell for å beskytte verdenes mat- og vannsikkerhet.

 

Forskerne konkluderer med at det av disse grunnene er helt avgjørende at vi både beskytter og vedlikeholder sunne skoger for å unngå farlige klimaendringer og sikre at verdens skoger fortsetter å yte tjenestene som er kritiske for trivsel på planeten og oss selv.

Kilde: Climate and Land Use Alliance