Ukategorisert

Debatt: Bør prinsippene for erstatning ved ekspropriasjon endres?

TEKST: YNGVE HOLTH, KONSULENTLEDER I NORSKOGMange tegn ved dagens erstatningsregler tyder på at vi er modne for en større revisjon der man ser på regelverk og praksis opp mot den virkelighet vi lever i i dag. Etter Norskogs oppfatning er tiden inne for nedsettelse av et nytt lovutvalg for å vurdere alle sider ved ekspropriasjon og erstatning.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 3.