Aktuelt

Über KortreistVed

Hvordan regulere og effektivisere et uryddig og grå-svart marked som vednæringen? Lag en App. Det var idéen til gründer Trond Fjørtoft for tre år siden. Nå omsetter han for flere hundretusen kroner i uka.Sunnmøringen har mangeårig bakgrunn fra IT-sektoren, så å utvikle en app og digitale systemer er nærliggende, – og «selgeren» ligger i blodet. Idéen kom på et kurs i partering av sau. – Ja, idéen gjaldt først å omsette kortreiste matvarer uten å kanalisere det via et lager, men jeg fant fort ut at ved er et lettere produkt å håndtere. Også har jeg forkjærlighet for norskprodusert. Og hvorfor kjøre varene lenger enn man må? Særlig volumintensive produkter som ved, spør Fjørtoft.

BESTILLINGENE RENNER INN

Han påpeker paradokset at Norge i dag importerer ved til en verdi av 200 millioner kroner, mye fra Baltikum og Russland, samtidige som landet gror igjen. – Hva er ikke mer naturlig da enn å sette vedprodusenter og kunder i samme området i kontakt med hverandre? Og det er det app ́en gjør. Den setter logistikken i system og effektiviserer den, for det er den som koster, forteller han. Fjørtoft har siden oppstarten i 2016 etter hvert fått med seg rundt 200 leverandører, og nærmere 3000 kunder og omsetningen har økt fra 600–700.000 kroner i 2016 til 4 millioner i fjor. I år forventer han 8–10 millioner kroner. Bestilling- ene begynte å renne inn allerede i juli. – Dette ser ut til å eksplodere. Folk har forrige vinter friskt i minne, mens nyhetene under tørken begynte å dreie seg om tomme vannmagasiner hos kraftselskapene og høye strømpriser. Da bestiller kunder som allerede har god erfaring med oss ved midt på sommeren, smiler han.

EFFEKTIV LEVERING

Systemet er enkelt. App ́en kanaliserer bestillingene fra kundene til leverandørene som med det kan planlegge leveringen i sitt nærområde. Systemet legger opp en optimal rute ut fra hvor mye leverandør har plass til å kjøre rundt i en tur. Kundene bestiller veden innenfor en tidsramme, 1, 3, 6 eller 30 dager. – De kan til og med vise hvor veden skal legges gjennom bilder fra google. Leveransen loves innenfor et tidsrom på dagen, men systemet kan også følge leverandøren på ruten, slik at hvis det blir trafikk og kø på vegen vil kunden varsles om forsinkelser automatisk. En del av idéen er at kunden hele tiden føler seg sett og fulgt opp, forteller Fjørtoft, som kaller det en slags Über-variant for ved.

BEDRE MED SYSTEM

For leverandørene er fordelen at vedsalget kommer i ordnede former. Systemet sørger for bilag til regnskap og kundeoversikter koplet til volumet. Inntjeningen  ligger imidlertid mest i effektiviseringen av logistikken. Men Kortreistved står også for markedsføring. – Det betyr at vedprodusentene stort sett får avsetning på veden sin, og ikke sitter igjen med et restlager. Samtidig som de slipper mye av det administrative, og får effektivisert leveringene, slik at man ikke kjører ut med halve lass, kjører bomturer, eller må sørge for å gi beskjeder underveis osv. Det går av seg selv. Kortreistved tar 10 % av inntjeningen for kunder som er skaffet gjennom selskapet, har du med egne kunder inn i systemet, tar vi bare 5 % provisjon for systematiseringsjobben, understreker Fjørtoft.

UTVIDER I NORDEN

Sunnmøringen har til nå brukt mest tid på å bygge opp systemet og app ́en og utvikle den med alle funksjonene, – samt koplet til seg leverandører. Han hadde en halv million i egenkapital og har lånt en million til på huset. Og selv om ved nå går i full fart ut og inn av systemet og hjem til folk, sitter ikke Fjørtoft igjen med altfor mye ennå. Han har imidlertid planer om å ansette folk og regner ikke med å ha inntekter selv før om et år eller to. Men han kjenner at det eksploderer og mener å ha truffet planken. Nå vil han utvide – først til Finland og forhåpentlig til Sverige og Danmark også. – I høst begynner vi i Finland. Jeg har en mann med meg der som skal kontakte aktuelle leverandører og jeg har allerede oversatt app’en til finsk. Det blir spennende. Innovasjon Norge har for øvrig tro på dette konseptet og har støttet meg med rundt 2 millioner kroner i tilskudd og lån, så nå svinger det, sier Fjørtoft fornøyd.

Han ønsker seg bare flere leverandører. Og inviterer alle aktuelle til å ta kontakt. – De må gjerne snakke med leverandører som allerede er i systemet. Folk synes fornøyde med å få systematisert salget sitt, sier Fjørtoft.

Les hele Norsk Skogbruk nr 9. her: