Aktuelt

Nordland: Arbor sponplatefabrikk trues av verneforslag

Skogvern skal skje på statsgrunn eller frivillig på privat grunn, heter det. 128.000 Statskog-dekar skal nå konsekvensutredes. 99.000 av dette ligger i Nordland, og store deler i Hattfjelldal og Grane. Det kan bety kroken på døra for Arbor sponplatefabrikk, – hjørnesteinsbedriften i Hattfjelldal.Arbor har lang fartstid i Hattfjelldal. I hangaren på den gamle flyplassen tysker- ne bygde under krigen, ble industrien først igangsatt i 1957 i kommunen med solide skogstradisjoner. Og rullebanen tjente som lagringsplass. 1971 ble fabrikken endog bygd opp igjen etter brann. En topp moder- ne datastyrt og automatisert fabrikk, i kon- kurranse med den gang 16 andre norske sponplatefabrikker. I dag er det bare Arbor i Nordland og Forestia på Braskereidfoss i

Hedmark som har overlevd. Og selv om marginene er knappe, går hjulene fortsatt rundt for bedriften som sysselsetter 74 av Hattfjelldal kommunes 1400 innbyggere direkte, men betyr noe økonomisk for bror- parten av innbyggerne om bedriftens ringvirkninger tas med.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 9.