Aktuelt

Ryddesag: Ny «tuning» fra Husqvarna

Autotune regulerer forholdet mellom drivstoff og luft i de nye ryddesagene fra Husqvarna. – Selv med skifte av drivstoff «tunes» dette nå automatisk på sekundet, forteller produktspesialist Oddmund Ihle i Husqvarna. Og chookingen er byttet ut med en startknapp. Norsk Skogbruk har testet den nye saga.Husqvarna selger for tiden mye mer utstyr til hagebruk enn til skogbruket som i stor grad nå drives av større maskiner enn i tidligere tider, da alt foregikk motormanuelt. Motorsager i dag selges fortrinnsvis til hobbybrukere og trepleie, men fortsatt kjøpes de til drift i skogen. For eksempel ble det på flere årsmøter i andelslagene bedt om tillegg for motormanuell hogst for å stimulere aktive skogeiere. Så disse redskapene er fortsatt i full bruk også i skogen. Det samme gjelder ryddesager. Også disse selger Husqvarna flere av til park- og hagebruk, men nye pro- sjekter som skal stimulere til ungskogpleie i flere andelslag kan jo føre til økt bruk i sko- gen (se egen sak om Edel side 12).

ALTERNATIVER

Alternative ryddesager til den tradisjonelle med sagblad i bunnen, er kjedesagene med langt sverd. Ihle forteller at mange er komfortable med en slags forlenget motorsag, når de rydder skog. – Disse får du også batteridrevne, legger han til.

Alternativer til bensindrevne motorsager og ryddesager er nå også de elektriske batteri- drevne sagene som det har blitt flere av på markedet. – Mange kjøper disse for å unngå for mye bråk, særlig til parkdrift, men kostnadsbesparelsen på å lade batteri mot å fylle bensin til 15 kroner literen er jo også med på å elektrifisere denne virksomheten. Selv om du bærer på batteriet, slipper du å ha med deg bensinkannene ut i skogen. Og dagens batterier holder en hel dag, mener Ihle.

FOKUS PÅ UNGSKOGPLEIE

Det er en del fokus på ungskogpleie for tiden. Flere av andelslag satser på å få opp aktiviteten, gjennom programmer som EDEL hos Glommen og Mjøsen. Ungskogpleie inngår også i AT Skogs Bedre Skog-tilbud, og Norges Skogeierforbund, Skogkurs og Norskog har utviklet ungskogpleiekalkulatoren for å synliggjøre hva ungskogpleie kan gjøre for de fremtidige verdiene av skogen. Og til formålet kan selvsagt Husqvarnas nye ryddesag brukes.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 9.