Aktuelt

Tilbake i manesjen

Sven Ombudstvedt er tilbake som konsernsjef i Norske Skog. Og han starter med å presentere et overskudd på halvannen milliard for 2018 – før han begir seg ut på veien for å få deltagere med på et nytt obligasjonslån. Han åpner også for å relansere selskapet på børs.Bortsett fra et par kjappe direktørskifter har det vært ganske stille fra Norske Skog etter konkursen i desember 2017 og den påfølgende restruktureringen. Siden selskapet ikke lenger er børsnotert trenger det heller ikke å informere omverden så mye. Men nå syntes man åpenbart at det var passende å bringe til torgs en del gode nyheter

Og fjoråret var godt – også for Norske Skog. Driftsinntektene endte på 12,64 milliarder kroner, opp fra 11,52 milliarder i 2017, mens brutto driftsresultat økte til 1,03 milliarder kroner fra 702 millioner kroner. – En dødsulykke i Australia skulle vi veldig gjerne vært foruten. (to arbeidere ved papirfabrikken i Albury døde etter en gasslekkasje i en tank 24.mai, red.anm.) Men produksjons- og markedsmessig har 2018 vært et godt år, med 95% kapasitetsutnyttelse og god prisutvikling for produktene. På bunnlinja står et overskudd på hele 1,53 milliarder, men en del skyldes finansinntekter som blir forklart som engangseffekter av restruktureringen. Og selskapets rentebærende gjeld er redusert fra 7 milliarder før konkursen til rundt 2,2 milliarder ved siste årsskifte. Dersom det planlagte obligasjonslånet kommer på plass vil dette reduseres med ytterligere en milliard.

Og Ombudstvedt er optimistisk også for inneværende år. – Første kvartal i år er det beste i løpet av mine 10 år i konsernet, med et brutto driftsresultat på 429 millioner. Årets resultat vil bli bedre enn i 2018, sier han. På spørsmål om ikke den store tømmerprisøkningen skaper problemer for selskapet, svarer han. – Kostnadsøkningen har vært betydelig, men papirprisene har heldigvis også hatt en hyggelig utvikling. Og fiber utgjør tross alt ikke mer enn rundt en tredel av våre kostnader, sier han. Og legger til at den siste tømmerprisøkningen som kom etter nyttår ikke hadde grunnlag i markedsutviklingen, og at han tror toppen er nådd.

Ombudstvedt snakker gjerne om Norske Skogs aktiviteter utenom papirproduksjon, men innrømmer at disse foreløpig betyr lite, rundt 98 % av inntektene kommer fra avis- og magasinpapir. Konsernets syv fabrikker produserte i fjor 2,5 millioner tonn av dette, men konvertering til kartong for noen maskiner er aktuelt. – Det er spesielt aktuelt for ferskfiberbasert produksjon, vi ser en økende transport av verdifulle varer som krever solid emballasje som ikke kan baseres på returfiber. Men en slik konvertering må skje i samarbeid med andre aktører, at en produsent uten posisjon i markedet sjøsetter en ny stor kapasitet er neppe smart. Jeg tror en slik konvertering kan komme først i Australia, men de øvrige fabrikkene er også aktuelle, sa Ombudstvedt.

Men dette ligger uansett noe fram i tid, det første Ombudstvedt går i gang med er et comeback på kapitalmarkedet for Norske Skog, i første omgang i form av et obligasjonslån på 100-125 millioner euro, som tilrettelegges av DnB. Ombudstvedt og finansdirektør Rune Sollie starter umiddelbart på en salgsturné til de øvrige nordiske land og London. Men Ombudstvedt håper også at en relansering på børs snart er mulig. – Hvis kapitalmarkedene viser seg å være interessert ønsker selskapet å se på den muligheten. Oceanwood er positive til å få inn flere eiere, gjerne norske. Men de vil nok være hovedeier i mange år framover, sier Sven Ombudstvedt.

Et lengre intervju med Sven Ombudstvedt vil komme i Norsk Skogbruks juninummer.