Aktuelt

Priskrangel stoppet publisering av kommunevise tømmerpristall

Da Glommen og Mjøsen i høst gikk ut og erklærte at de hadde «best tømmerpris», mente Viken Skog at dette var brudd på markedsføringsloven. Andelslaget pusset advokat på sine søsterorganisasjoner, som deretter modererte sine formuleringer. Og kort etter opphørte Skog-Datas månedlige publiseringen av kommunevise tømmerpriser.Men Viken-direktør Tor Henrik Kristiansen tar ikke uten videre skylden for at publiseringen av de kommunevise tallene opphørte fra nyttår. – Dette får du spørre styret i Skog-Data om, sier han til Norsk Skogbruk.

Og som sagt så gjort, styreleder Børge Teigland, til daglig Vice President Global IT i Norske Skog, bekrefter at spørsmålet har vært drøftet i Skog-Datas styre. Han forklarer saken slik: – Statistikken du spør om ble i sin tid utviklet på oppdrag fra Landbruksdirektoratet. Etter hvert overtok de selv ansvaret for publiseringen av den, men på månedsbasis publiserer direktoratet bare fylkesvise tall. I høst dukket spørsmålet opp om det da var riktig at Skog-Data fortsatt skulle publisere kommunevise tall. Saken ble behandlet i styremøte midt i desember. Beslutningen her var å stenge tilgangen til løsningen inntil vi hadde fått foretatt en juridisk vurdering av forhold rundt rettigheter og lovlighet. Den konkluderte med at det ikke var noe i veien for å publisere, dersom tømmeraktørene – altså de som genererer dataene – ga sitt samtykke. Det ble derfor sendt en mail til kjøpere og selgere med dette spørsmålet 22. februar. Svarene viste at flere aktører ikke ga samtykke, og uten data fra disse ville denne statistikken bli så ufullstendig at den ble verdiløs, og vi valgte da å stoppe publiseringen. Jeg har forståelse for at disse tallene har gitt en transparens i tømmermarkedet som mange ønsker, men Skog-Data har ingen plikt til å publisere disse tallene, og altså heller ingen rett til å gjøre det uten aktørenes samtykke, sier Teigland.

Les adskillig mer om priskrangelen i Norsk Skogbruk nr 5