Aktuelt

– Stort matfat, men foreløpig få til å spise

Omfattende barkbilleangrep i Sør-Sverige og på kontinentet bidrar nå til å sende tømmerprisen ned igjen. لعب روليت Også her har fjorårets tørkesommer svekket skogen mange steder og bekymringen for billeangrep er stor. لعبة الكازينو Men fellefangstene etter vårens sverming tyder ikke på noen stor bestandsvekst.Fangstene fra det barkbilleovervåkerne kaller «første felleperiode» (20. كيف تلعب روليت april til 21. mai) viser nemlig at det er en moderat økning i Vestfold og Telemark, men ikke i landets øvrige fylker.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 6