Aktuelt

Er toppen nådd for denne gang?

Flere har spådd at en nedgang i tømmerprisene er rett rundt hjørnet, om enn midlertidig. Statistikken for april kan tyde på at det stemmer.Fortsatt er det prisoppgang i enkelte fylker, men på landsbasis gikk gjennomsnittsprisen ned i april i forhold til i mars for både sagtømmer og massevirke, gran og furu.

For sagtømmer var prisen sju kroner lavere i april enn i mars for både gran og furu. Gran sagtømmer ble betalt med 528 kroner i gjennomsnitt og furu med 473. Dette er henholdsvis 32 og  23 kroner mer enn i april i fjor.

Massevirkeprisen gikk ned en krone til 350 for gran og ned tre kroner til 331 for furu. Sammenlignet med et år tidligere er dette henholdsvis 84 og 83 kroner opp.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 5 2019