Leder

Fusjon med feilskjær

Selv om de ekstraordinære årsmøtene i Glommen Skog og Mjøsen Skog i skrivende stund ikke har gått av stabelen, synes det avklart at den lenge og heftig omtalte fusjonen mellom disse andelslagene blir vedtatt. Men når vedtaket nå ser ut til å få det nødvendige 4/5 flertall av stemmene, er det i hvert fall ikke på grunn av elegant gjennomføring.For da fusjonsplanene først ble lansert i september i fjor, la de to styrelederne vekt på at en slik prosess burde gjennomføres raskt, blant annet av hensyn til de ansatte. En ferdigforhandlet avtale skulle presenteres på andelslagenes høstmøter i november, og det ble lagt opp til at endelig vedtak skulle gjøres på andelslagenes ordinære årsmøter i april.

Så fort framover gikk det ikke, men de såkalte «hovedtrekkene» ble likevel presentert på disse høstmøtene, blant annet at det fusjonerte andelslaget skulle hete GM Skog og at et nytt hovedkontor skulle etableres på Hamar. Reaksjonene på dette lot ikke vente på seg. Spesielt på Elverum ble det dårlig stemning, dette rokket ved kommunens selvbilde som landets «skoghovedstad». Medlemmer og noen tillitsvalgte i Glommen var også svært kritiske, og disse hadde små problemer med å komme til orde i avisa Østlendingen, for å si det mildt.

Det ble ganske fort klart at prosessen måtte bremses ned, før jul bestemte andelslagenes styrer at det skulle gjennomføres en «ekstra høringsrunde» etter at fusjonsplanen var lagt fram. Men da den forelå 4. mars var det ikke mye igjen av «hovedtrekkene». Ordet «hovedkontor» unngås omhyggelig, Hamar nevnes ikke, det nye andelslagets forretningsadresse er Elverum og Glommens direktør Gudmund Nordtun skal lede det fusjonerte andelslaget. Og Mjøsens styreleder Terje Uggen skal være styreleder i det nye andelslaget fram til årsmøtet i 2021.

Dermed roer gemyttene seg i Elverum og Glommen, til gjengjeld blusser det kraftig opp i Mjøsens geografi. En avtale om at Terje Uggen skal kjøpes fri fra 30 prosent av sin stilling i Veldre almenning for å bruke mer tid på vervet som styreleder bidrar med bensin på bålet. Denne allmenningen er nemlig i minste laget for en bestyrer på heltid, men har i flere år hatt en avtale med Pihlske sameie om leie av 40 prosent av Uggens tid. Men denne ble sagt opp fra siste årsskiftet, og dette ga naturligvis kritikerne vann på mølla. Ryktene går om Terje Uggen under forhandlingene har svelget unna kameler i flokkevis for å mele sin egen kake. Han bidrar også selv noe til kritikken, ved å tegne et vel negativt bilde av Mjøsens framtid dersom fusjonen skulle gå i vasken.

Norske lokalaviser synes også åpenbart at det er greit å gå i krigen når de føler at lokalmiljøets interesser er truet. Gudbrandsdølen Dagningens politiske redaktør Hallvard Grotli skriver en kommentar som mildt sagt mistenkeliggjør Terje Uggens motiver. Avtalen med Veldre almenning må dermed skrinlegges. Og når Mjøsens nestleder Siv Høye kort etter bekrefter overfor avisen at styret har diskutert Uggens stilling uten at han selv var tilstede, har styrelederen ikke annet å gjøre enn å stille sin plass til disposisjon, selv om han bare uker før ble valgt med overveldende flertall.

Men fortsatt står og faller det hele med Konkurransetilsynet behandling av prosjektet. Dette statlige organet har etter regelverket frist til før 25. juli, altså godt ut i fellesferien. Det kan ikke være det nye andelslagets størrelse som tømmeraktør som gjør saken vanskelig, det finnes andre som er like store og kjøpere som er adskillig større. Det må heller være det nye andelslagets store aksjepost i Moelven (40,9 %, altså negativt flertall) som gir Konkurransetilsynet skrupler. Og vi har sett andre steder i landet at skogeiersamvirket har misbrukt sin markedsmakt på ulike måter. Men vi tar det for gitt at ikke den slags idéer vil se dagens lys i det nye andelslagets hovedkontor – unnskyld forretningsadresse – på Elverum. Fusjonen bør etter vårt syn gjennomføres – og så blir det opp til det nye andelslagets styre og ledelse å bevise at den var verdt bråket.