Aktuelt

– Statkraft stiller krav til bærekraftig skogbruk

Statkraft er PEFC-sertifisert, men tar i Harstad etter all sannsynlighet imot grantømmer som er hogd for tidlig i hht standarden. Hvordan forholder Statkraft seg til PEFC og bærekraftig skogbruk?– Våre kontrakter henviser ikke standardene, men har ordlyder som forutsetter bærekraftig uttak som skal ivareta standardene og følge lover og forskrifter. Så er det jo hele tiden en løpende vurdering for oss om vi skal følge den typen standarder du nevner, sier administrerende direktør Bjørn Hølaas i Statkraft Varme som nå vil følge opp saken på fjernvarmeanlegget i Harstad.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 2