Aktuelt

Utilsiktede konsekvenser av fjernvarmeanlegget i Harstad

Troms-skogbruket skrek etter avsetningskanaler. Fjernvarmeanlegget i Harstad ble et kjærkomment tilskudd. Men resultatet er avskoging av granskogene, noe både skogeier og samfunnet taper på. كيف يلعب البوكر Noe må gjøres, mener fylkesskogmester Trude Hagen Hansen. افضل موقع مراهنات عربيFor skogbruket i Troms har avsetning hele tiden vært en utfordring, så da Statkraft fjernvarmeanlegg ble en realitet, var mange Troms-skogbrukere glade for at det nå ble et nytt marked for «energivirke» i dette området.

SKOGBRUKSKULTUR FOR BJØRK

– Troms-skogbruket har i stor grad handlet om bjørk som ofte har gått til energi. Skog- reisingsgrana ble plantet relativt sent og er derfor ikke hogstmoden ennå. Det betyr at fylket har en relativt etablert tradisjon for energi-skogbruk. Det forteller fylkesskog- mester Trude Hagen Hansen. Da varmeverket ble etablert så hun frem til å få mer fart i bjørkeskogbruket der råstoffmengden er stor og avsetningen liten. شرح موقع bet365 I tillegg så hun muligheten for avsetning på tynningsvirke fra for tette granbestand som gjerne kunne vært tynnet for å gi bedre rom for fremtids- virket. Hun syns det er fortvilende at den nye avsetningskanalen nå er blitt en driver for for tidlig sluttavvirkning av gran i stedet og er også frustrert over hvordan praksisen arter seg.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 2