Aktuelt

Utilsiktede konsekvenser av fjernvarmeanlegget i Harstad

Troms-skogbruket skrek etter avsetningskanaler. Fjernvarmeanlegget i Harstad ble et kjærkomment tilskudd. Men resultatet er avskoging av granskogene, noe både skogeier og samfunnet taper på. Noe må gjøres, mener fylkesskogmester Trude Hagen Hansen.For skogbruket i Troms har avsetning hele tiden vært en utfordring, så da Statkraft fjernvarmeanlegg ble en realitet, var mange Troms-skogbrukere glade for at det nå ble et nytt marked for «energivirke» i dette området.

SKOGBRUKSKULTUR FOR BJØRK

– Troms-skogbruket har i stor grad handlet om bjørk som ofte har gått til energi. Skog- reisingsgrana ble plantet relativt sent og er derfor ikke hogstmoden ennå. Det betyr at fylket har en relativt etablert tradisjon for energi-skogbruk. Det forteller fylkesskog- mester Trude Hagen Hansen. Da varmeverket ble etablert så hun frem til å få mer fart i bjørkeskogbruket der råstoffmengden er stor og avsetningen liten. I tillegg så hun muligheten for avsetning på tynningsvirke fra for tette granbestand som gjerne kunne vært tynnet for å gi bedre rom for fremtids- virket. Hun syns det er fortvilende at den nye avsetningskanalen nå er blitt en driver for for tidlig sluttavvirkning av gran i stedet og er også frustrert over hvordan praksisen arter seg.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 2