Aktuelt

– Folk vil ha vekk den upleide grana

Daglig leder og styreleder Håvard Ås-Hansen i Nordnorsk Bioenergi AS leverer flis til Statkrafts fjernvarmeverk i Harstad. Han tar imot tilbudene og utfører hogsten fra skogeiere som ønsker å hogge ung gran. Han ønsker seg offentlige tynningstiltak og mener lokalt virke er best – uansett.– Folk ringer og vil ha grana fjernet. Og det har økt de siste årene. «Alle» vil vi skal brenne mest mulig gran. Folk syns granbe- standene er for tette. Vi opplever også at mye av granskogen i området er upleid og står tett.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 2