Aktuelt

Skoghall om svenskesuget – Forsyningsstabilitet helt avgjørende

Treforedlingsindustrien i Karlstadområdet går så det griner, og høye massevirkepriser skremmer ikke tømmerkjøper Arne Ivar Øvergård. Han er langt mer bekymret for ikke å klare å forsyne fabrikkene med råstoff.

TEKST OG FOTO: ASTRI KLØVSTADArne Ivar Øvergård er daglig leder i Stora Enso Skog AS, et lite selskap bestående av tre mann som holder til på Elverum. De er eid av Stora Enso AB og tilhører en gruppe som kalles Wood Supply Sweden hvor oppgav­ en er å forsyne deler av svensk industri med råstoff. Og det er ikke bare Stora Ensos egne fabrikker Wood Supply Sweden har ansvaret for, også Gruvöns Bruk som eies av Billerud Korsnäs AB og Nordic Papers bruk i Säffle får virke fra denne gruppa.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 11.