Portrett

Portrett – Bård Hoksrud: En minister som går

Bård Hoksrud har vært Landbruks­ og matminister i snaue tre måneder – og kanskje blir det ikke så mange flere. Men den blide og positive mannen synes det er flott at skogbruket nå går så det griner – og vil gjerne bidra til at den situasjonen varer.TEKST: JOHS. BJØRNDAL
ILLUSTRASJON: KNUT HØIHJELLE

Hoksrud er kanskje mest kjent som sam­ ferdselspolitiker og han vil gjerne snakke om infrastruktur. – Vi har prioritert bygging av skogsbilveier og tømmerkaier og vil fortsette med det. Og jeg er særlig fornøyd med at vi i neste års statsbudsjett fikk på plass 25 mil­ lioner til fjerning av flaskehalser på fylkes­ veinettet. Dette har vært et ønske fra skog­ bruket lenge, og jeg er veldig glad for at vi nå kommer i gang, sier Hoksrud, og minner om at han også hadde en solid finger med i spil­let da det i 2015 ble tillatt vogntog med 60 tonns totalvekt. Da var han statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 11.