Aktuelt

Situasjonen er forverret, men ny pakke gir håp

Tall MEF har samlet inn, viser en forverring av situasjonen for skogsentreprenørene fra uke 14 til uke 17 som følge av korona-forholdene. Men budsjett-lekkasjen om entreprenørpakken på 50 millioner fra politikerne gir håp. En medlemsundersøkelse MEF har gjennomført i uke 14 og 17 viser en klar forverring for skogsentreprenørenes del 28. april i forhold til undersøkelsen fra 2. april

– Det er store variasjoner i markedet men hovedinntrykket er at våre oppdragsgivere etter beste evne prøver å finne oppdrag til entreprenørene for å holde hjulene i gang og unngå permitteringer. Imidlertid er disse volumene små, gjerne mellom 200-500 m3 per uke, og da blir det ingen lønnsomhet i driftene og flere vurdere å stoppe helt for å komme inn under kompensasjonsordningen. Dagsvolumet bør for øvrig ligge på minimum 150 m3/dag for sluttavvirkning for å kunne gi lønnsomhet, understreker fagsjef i MEF, Bjørn Lauritzen.

Han håper nå at den lovede «skog-pakka» kan avhjelpe situasjonen for så mange som mulig – og ikke minst; at den kommer tidsnok.

– Ja, jeg er veldig fornøyd med å få 50 av de foreslåtte 60 milionene. Viktigst er imidlertid at ordningen kommer raskt i gang, helst fra 12. mai når dette forhåpentligvis vedtas i Stortinget. Det vil være helt avgjørende.

Les også: Ber om 60 millioner til skogsentreprenørene

– Det er videre dessuten sentralt at det hele hjemles i NMSK-forskriften og at skogeier er tilskuddsmottaker og kommunen er vedtaksmyndighet. Også må tilskuddsordningen innrettes slik at den treffer best mulig. Det er jo ulike utfordringer regionvis, og situasjonen er uforutsigbar med hensyn på flaskehalsene. Trolig bør pakka tilpasses dette. Poenget med hele pakka må jo være å holde hjulene i gang og folk i jobb, kommenterer Lauritzen videre som har arbeidet sammen med Skogeierforbundet og Norskog om å få på plass pakka siden påske. Han kan videre fortelle at næringen er i god dialog med Landbruksdirektoratet som har fått i oppdrag å designe tilskuddsordningene.

Les også: Vil gi 50 millioner til dyre drifter

Tallene fra MEFs medlemsundesøkelser viser denne utviklingen:

Oppdragsmengde på undersøkelsestidspunktet

 Uke 14Uke 17
Svært god oppdragsmengde – Bedriften vurderer å øke antall ansatte4 %3 %
God oppdragsmengde – Bedriften har tilstrekkelig med oppdrag for våre ansatte pr. i dag48 %51 %
Dårlig oppdragsmengde – Bedriften er avhengig av nye oppdrag raskt for å unngå permitteringer/oppsigelser27 %19 %
Svært dårlig oppdragsmengde – Bedriften vurderer nå permitteringer/oppsigelser21 %27 %

Har koronaviruset medført hindringer eller negative økonomiske konsekvenser for din bedrift?

 Uke 14Uke 17
Ja57 %74 %
Nei43 %21 %

Har din bedrift måttet permittere eller si opp ansatte på grunn av koronaviruset og/eller smitteverntiltakene?

Ja, har permittert/sagt opp ansatte38 %
Nei, men vi vurderer nå å nedbemanne8 %
Nei, og vi vurderer heller ikke å nedbemanne nå54 %
  
  

Mer om saken vil komme i neste nummer av Norsk Skogbruk nr 5, i slutten av mai.