Portrett

Portrettet: Overlater produksjonen til de store

Et omløp er over for Granli skogplanteskole i Kongsvinger. – Vi er i tenkeboksen på hva det skal bli her framover. Det er ikke aktuelt for noen å ta over planteskolen, det er altfor store løft. Men vi bør jo bruke dette anlegget til noe, sier Finn Gjems.Les hele portrettet her (side 28-32)