Forskning

Effektiv stubbebehandling krever autorisasjon

Tekst: Halvor Solheim, Helmer Belbo og Ari M. Hietala, Nibio



Hvert år tapes millioner av kroner grunnet råteangrep. Og det går an å redusere råtefrekvensen om en hogger vinterstid, eller utfører stubbebehandling sommerstid. Men husk forskriften når Rotstop skal brukes ved stubbebehandling, brukere må ha autorisasjonsbevis.

Les mer (side 33 til 35)