Aktuelt

Redusert volum, greit resultat

Allskog omsatte i fjor 945 000 m3, det er nesten 82 000 m3 mindre enn i 2021. Men resultatet er positivt, nær 11,5 millioner i morselskapet. Gode resultater i datterselskapene ga et konsernoverskudd på 25,5 millioner, unntaket er Allskog Entreprenør med 4,4 millioner i underskudd. 

Allskog er det eneste skogeiersam­virket som har årsmeldingen for 2022 klar pr 10. mars. Og her framgår det at det lange skogeiersamvirket til tross for redusert volum har økt omsetningen fra 867 til 955 millioner kroner, årsaken er naturligvis fjor­årets gode tømmerpriser.

 

REGN OG SLUDD

Volumnedgangen forklares med at «regn, sludd og snø gjorde drifts-forholdene krevende», det fremholdes at «markedsandelen holdt seg relativt stabil». Her bør trykket kanskje legges på relativt, Landbruksdirektoratets tall viser nemlig at Allskogs markeds­andel på landsbasis har gått ned fra 7,9 til 7,3 prosent. Dette skyldes i hovedsak at Allskogs markedsandel har falt fra 52,9 til 50,1 prosent i den skogrike regionen som en gang het Nord-­Trøndelag. Også i Nordland faller markedsandelen og det er hovedsakelig SB Skog som har stukket av med dette volumet.

Men dette står naturligvis ikke i årsmeldingen, her framgår det i stedet at de egenaktives innsats falt ganske markant fra 2021 til i fjor. I 2022 var det 833 egenaktive som leverte til sammen 93 000 m3, året før var 1104 egenaktive ute i skogen og andelen disse sto for var høyere.

 

BRA PLANTING, FOR LITE UNGSKOGPLEIE

Planteaktiviteten var god i 2022, det ble kontrahert nær 5,2 millioner planter. Av disse plantet skogeierne selv ut rundt 1,3 millioner, mens Allskog i samarbeid med entre­prenører plantet 3,9 millioner, og det framgår at det er Tin Milovanovic skogservice og Ringsaker skogpleie som er de viktigste av disse. Derimot er man lite fornøyd med innsatsen på ungskogpleie. Her «ble 9550 daa ryddet av Allskogs egne skogsarbeidere og samarbeidende entreprenører. Behovet er mye større, og Allskogs satsing på ungskogpleie vil fortsette.», heter det her.

 

TURISMEN GÅR BEDRE ENN SKOGSDRIFTEN

Årsmeldingen kan ellers berette om hyggelige overskudd i datterselskapene Allskog Bio, Nord Energi, WoodNor og Din Tur as. Det siste selger «natur­basert reiseliv» og hadde i fjor en rekordomsetning på 109,7 og et over­skudd på 5,7 millioner. Her får vi også vite at «selskapet har gått inn som sponsor for det norske hopp-landslaget for å bli mer synlig i markedet. Internasjonale hopprenn følges av åtte millioner TV-seere i Sentral-Europa, hvor 95 % av Din Turs gjester kommer fra.»

Litt mindre gøy er det med Allskog Entreprenør som i fjor kom ut med en omsetning på 33 og et under­skudd på 4,4 millioner. Det er litt dårligere enn året før, da var det 4,2 millioner kroner i minus. «Tidvis krevende driftsforhold, drifter med høy kompleksitet, kostnadsunderdekning, et relativt ungt og lovende mannskap og generelle prisøkninger trakk resultatet ned. Allskog Entreprenørarbeider med å forbedre lønn som-heten, men det vil ta noe tid før hele effekten av tiltakene vises på bunn-linjen», heter det her.

 

SKYER PÅ HIMMELEN

Men dette forhindrer altså ikke at Allskog kan foreslå utdeling av andelsutbytte for femte år på rad og at egenkapitalen kryper videre opp­over. Om man ser bort fra andels­kapitalen er denne nå 44 millioner i morselskapet og drøyt 60 millioner i konsernet. Men adm.dir. Snorre Furberg frykter tøffere tider: «Fare for resesjon i verdensøkonomien, energikrise i Europa og en spent geo-politisk situasjon som følge av krigen i Ukraina, fører til stor usikkerhet. Industrikunder i alle segmenter melder at de kan bli nødt til å redusere produksjonen i løpet av året», skriver han i årsmeldingens forord.

 

Les mer fra Norsk Skogbruk Nr 3