Industri

Investerer 4 milliarder i ny produksjon av tørkepapir

Selskapet Metsä Tissue utvider sin produksjon av tørkepapir, ved blant annet å bygge en ny papirmaskin i Mariestad på østsiden av Vänern. Produksjonsøkningen vil være basert på fersk fiber og medføre et økt tømmerforbruk på 2–300 000 m3 årlig. 

Metsä Group eies av 90 000 finske skogeiere og er en stor aktør innen alle deler av nordisk skogindustri. Noen vil huske at konsernet kjøpte opp aksjene i Moelven i 2002 og tok selskapet av børs, men fem år etter solgte finnene Moelven tilbake til norske skogeierandelslag og Eidsiva.

 

BRA FOR BEREDSKAPEN

Innen hygienepapir er Metsä Tissue en stor aktør med produksjon i fem land og merkenavn som Lambi, Serla og Katrin. Og nå skal altså produk­sjonen økes ytterligere.

– Det er ikke bærekraftig å transportere tørkepapir­produkter over lange avstander. Disse produktene må være tilgjengelige i alle situasjoner og bærekraftig lokal produksjon bidrar til å ivareta for­syningssikkerheten. Denne invester­ingen sikrer nettopp dette

– tilgang på bærekraftig, lokalt fremstilt tørke­papir i en region som i dag er en av de største nettoimportørene av ferdige tørkepapirprodukter i Europa. Vi er stolte av å gjøre denne virksomheten enda mer bærekraftig og lokalt drevet, slik at vi kan lage det vi mener er det beste tørkepapiret i verden, sier administrerende direktør Esa Kaikkonen i Metsä Tissue i en pressemelding.

 

BARE JOMFRUELIG VIRKE

Fabrikken i Mariestad vil etter inve­steringen fordoble sin kapasitet til ca. 145 000 tonn pr år. Dette skal skje ved at det bygges en ny, tredje papir­maskin med kapasitet på 70 000 tonn. Også denne blir kortreist, den skal leveres av Valmet AB i Karlstad, på den andre siden av Vänern. Det vil også bli bygd et helautomatisert lager for håndtering av ferdigvarer og rå­materialer samt nye kontorlokaler, framgår det av meldingen.

Og produksjonsøkningen skal skje utelukkende ved hjelp av fersk fiber, etter utbyggingen vil jomfruelig virke utgjøre hele 80 % av råstoffet ved fabrikken i Mariestad. Tilgangen på returpapir er redusert også i Sverige og Finland, og Esa Kaikkonen for­klarer på selskapets nettsider at fra å bruke omtrent halvparten returfiber i sin produksjon er denne andelen nå raskt synkende.

 

MILJØTILTAK

Som alle større investeringer i dag presenteres også denne som et miljø­tiltak. Ved Future Mill, som prosjektet kalles, vil både vannforbruk, trans­portbehov, lukt, støy og CO2-­utslipp reduseres i forhold til dagens pro­duksjon. Metsä Tissue har et mål om at fabrikkene deres skal være karbon­nøytrale innen 2030.

Byggingen av fabrikken starter i løpet av våren og den skal være i produksjon våren 2025. Da vil antallet ansatte ved fabrikken i Mariestad øke fra 350 til 450.