Aktuelt

Per Skorge blir ny direktør i Norges Skogeierforbund

Da har Skogeierforbundet funnet sin nye leder og falt end på Per Skorge, som kommer fra lederrollen i Bondelaget.– Norges Skogeierforbund er svært glade for at Per Skorge nå går inn i den viktige rollen som administrerende direktør for vår organisasjon og bidra i jobben for norske skogeiere. Per er en svært dyktig leder og en meget erfaren næringspolitiker. Han kjenner vår bransje godt, men bringer samtidig med seg nytenkning og lederskap som vil være veldig viktig for oss framover, sier styreleder Olav A. Veum i en pressemelding fra Skogeierforbundet.

-Skognæringa er ei viktig næring for verdiskaping og sysselsetting over hele landet. Samtidig er skogen avgjørende for overgangen til fornybarsamfunnet. Jeg ser fram til å være med på å styrke skogens posisjon i norsk næringsliv framover, sier påtroppende adm. direktør Per Skorge i samme pressemeldingen. Samtidig er han takknemmelig for tiden i Bondelaget:

– Det har vore ei fantastisk spennande tid i Bondelaget, vi har handtert mange viktige saker som er viktige for bonden og norsk matproduksjon. Samstundes ser eg fram til å starte som administrerande direktør i Norges Skogeierforbund, skogen er ein stor ressurs som vil spele ei stadig viktigare rolle, seier Skorge til Nationen.

Skorge starter jobben i Skogeierforbundet 1. februar