Ukategorisert

Lettere tilgjengelig kapital til ny skogindustri?

I 2013 fikk Investinor 500 millioner kroner til investere i skogrelatert sektor. Til nå har man gjort to relativt sett mindre investeringer, i Kebony og i Termowood. Det har vist seg vanskelig å finne caser å investere i etter Investinors kriterier der avkastningskravet har vært høyt. Samtidig har det syntes vanskelig å finne medinvestorer til investeringer i denne bransjen, som er et av kriteriene Investinor også har.Nå vil de samarbeide med skogbransjen for å tilgjengeliggjøre de statlig øremerkede midlene som skal utløse ny industrisatsning i skognæringen. Shelterwood er navnet på det nye selskapet og er et samarbeid mellom Investinor, Skogbrand, Borregaard, Norske Skog og Norsk Skogkapital som er andelslagenes selskap for å samle kapital til å satse på skogindustri. Det ble etablert for omkring et år siden og er et investeringsselskap eid av AT Skog SA, Viken Skog SA, Mjøsen Skog SA, Glommen Skog SA og Allskog SA.

Nye Shelterwood vil ha en kapital på 50 millioner kroner som selskapet planlegger å investere i mellom fem og ti prosjekter i selskaper i en tidlig vekstfase i alle deler av  den skoglige verdikjeden, som kan skape avkastning til eierne og bidra til å løfte skogrelatert sektor nasjonalt, som det heter i pressemelding fra Investinor. Fortrinnsvis i norske selskaper, men man kan også investere utenlands hvis det har norsk relevans.

Avkastning er hovedkriteriet også Shelterwood måles på av selskapets styre og aksjonærer, og kravene er på linje med hva man finner hos aktive investorer generelt, Investinor inkludert, hevder de selv. Styret vil bestå av to representanter hver fra Investinor, Norsk Skogkapital og de resterende aksjonærer samlet. Styrelederrollen vil rulleres årlig mellom Investinor og Norsk Skogkapital. Leder av Norsk Skogkapital Anders R. Øynes, direktør i AT Skog og leder av Norsk Skogkapital starter med stafettpinnen på styretoppen. Mens Stig Andersen som har jobbet med å få investert på de 500 millionene fra Investinor i fem år, blir daglig leder av Shelterwood.

Både i Norsk Skogkapital og i Investinor synes man fornøyd med det nye samarbeidet:

– Norsk Skogkapital ble etablert for å investere innen sektoren alene, eller sammen med andre. Shelterwood er et eksempel på det siste. Med Investinor på laget har vi fått en profesjonell medaksjonær og forvalter med spisskompetanse innen skogrelatert sektor. Og med den industrielle erfaringen som Borregaard og Norske Skog innehar blir dette i sum en meget kompetent investorgruppering. Skogbrand med sin historie, risikokompetanse og finansielle muligheter bringer inn en ytterligere dimensjon i Shelterwood, sier Øynes i pressemeldingen.

– Shelterwood fjerner begrensningene Investinor har hatt for å investere de øremerkede «skogmillionene» ved at selskapet har mulighet til å både ta opp til 100 prosent av nyemisjoner i selskap, og trekke på kompetansen i aksjonærfellesskapet i rollen som aktiv eier. Vi er sterke i troen på at dette vil medføre at vi får satt flere av de øremerkede skogpengene i arbeid, og er svært fornøyd med det aksjonærfellesskapet vi har etablert. Aksjonærene representerer en kraftfull symbiose mellom investorsiden, skogeiere og industrisiden, og slik også samspillet mellom statlig og privat kapital som Investinor er opprettet for å styrke, sier Haakon H. Jensen, administrerende direktør i Investinor i pressemeldingen.