Industri

Endelig penger til Forestias anlegg for returtre

Forestia på Braskereidfoss kan endelig gå i gang med sitt prosjekt for å gjenvinne trevirke etter at Innovasjon Norge i begynnelsen av april vedtok å gi prosjektet opptil 80 millioner kroner i tilskuddsfinansiering. 

– I dag er det veldig mange initiativ som ønsker å bruke trefiber til nye prosjekter. Rapporten Prosess21 under bygger det. Men det er ikke nok virke tilgjengelig til alle de initiativene. Med dette prosjektet ønsker vi å gjøre mer råstoff tilgjengelig. Vi håper vi kan få blandet inn opptil 40 prosent returtre i produktene våre, og sånn sett frigjøre volumer til en industri som trenger det til nye prosjekter, sa direktør ved Forestia Terje Sagbakken til Norsk Skogbruk i november 2020.

For dette er noe man har planlagt lenge ved bedriften, og det er ikke få politikere som har vært på besøk på Braskereidfoss og applaudert planene. Men pengene har latt vente på seg. Prosjektet er estimert til å koste 290 millioner kroner, og Forestia investerer en betydelig andel av dette selv. Men med den risikoen som satsingen inne­bærer er man også avhengig av øko­nomisk drahjelp fra det offentlige.

 

RESULTAT AV TILLEGG TIL STATSBUDSJETTET

– Jeg er svært glad for at dette spenn­ende prosjektet nå lar seg gjennom­føre. Regjeringen prioriterer grønn omstilling, og ønsker å tilrettelegge for at industri og næringsliv i størst mulig grad utvikler og tar i bruk nye grønne løsninger og mer miljøvenn­lig teknologi, sier næringsminister Jan Christian Vestre i en presse­melding i forbindelse med bevilgningen.

– Vedtaket vil skape nye arbeids­plasser i distriktene, og er et direkte resultat av en beslutning regjeringen tok da vi la frem tilleggsnummeret til statsbudsjettet i fjor, sier finans minister Trygve Slagsvold Vedum i presse­meldingen.

– Dette prosjektet er et glimrende eksempel på suksess når virke middel­apparatet virker, da tilskuddet utløser egeninvestering hos Forestia i hundre­millionersklassen. I tillegg bidrar det til å redusere klimagassutslipp, legger Vestre til.

 

FLERE ORDNINGER

7. april gjorde altså Innovasjon Norge et styrevedtak om finansieringstilsagn til Forestias sirkulærsatsing og investering i Våler kommune i Innlandet. Prosjektet innebærer investering i en produksjonslinje for sortering og bearbeiding av returtre for materialgjenvinning. Anlegget skal gjøre flisa 100 prosent ren for spiker, skruer og andre ting.

Innovasjon Norge tilbyr opp til 80 millioner kroner i tilskudd til pro sjektet,gjennom ulike ordninger. Av dette er distriktsrettet investeringstilskudd for store miljøvennlige prosjekter på inntil 35 milli oner kroner til delvis finansiering av produksjonslinje for sortering og bearbeiding av returtre for material gjenvinning.

Terje Sagbakken slutter som direktør ved Forestia 30. april og økonomisjef ved bedriften Kristian Hansen er ansatt som ny sjef.

– Dette er fantastisk, vi har ventet på det i tre år. Nå kan vi begynne å se på realiseringen av prosjektet og det gleder jeg meg veldig til, sa Hansen til NRK da vedtaket var tatt.

Forestia AS produserer som kjent møbelplater, bygningsplater og konstruksjonsplater, og er en av de ledende leverandørene av sponplater i Norden. Selskapet ble grunnlagt i 1999 og inngår i Byggmakonsernet.