Aktuelt

Norwegian Wood Cluster får klyngestatus

I dag fikk NWC klyngestatus hos Innovasjon Norge. Nærngsklyngen for skog og tremekanisk industri og trebyggeri i Innlandet har eksistert siden 2017 og har søkt tidligere.
Nå er endelig klyngen klar. Klyngeleder Knut Skinnes i NWC sier i et innlegg på FB at klyngen vil bidra til å optimalisere produktiviteten og lønnsomheten i dagens tremekaniske industri og skape morgendagens byggeløsninger – helsefremmende, naturlige og sirkulerbar bygg. Og at det er et mål at det skal bli flere bygg i tre i verden, for både verdiskapning, arbeidsplasser og som klimatiltak.NWC er i godt selskap. Av 24 miljøer som søkte fikk ni klyngestatus, fire på høyeste nivå og 5 på Arena nivå. Søknadene har fokus på grønn omstilling i næringslivet, og ønske om å samarbeide om bærekraft. Klyngene skal utløse samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter, med sikte på å øke næringslivets innovasjonsevne, skriver regjeringen.

– Vi har fremragende næringsklynger i Norge, som skaper arbeidsplasser og vekst over hele landet. Miljøene som nå tas opp i klyngeprogrammet har også en grønn profil, som er helt avgjørende for å skape omstilling og økt konkurransekraft i næringslivet, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Regjeringen peker videre på at utvikling av klynger er en viktig del av deres næringspolitikk. – Klyngesamarbeid gjør det lettere å drive felles forskning- og utvikling, og bidrar til at deltakerne kan trekke på hverandres kunnskap og kompetanse. Klyngene er gode verktøy for å styrke bedriftenes omstillings- og utviklingsevne og bidrar samtidig til regional vekst og verdiskaping. Klyngeprogrammet er et viktig virkemiddel i næringspolitikken, og har stor betydning for bedriftene som deltar og for lokalsamfunnene de jobber i, står det om klyngerogrammet.

Av andre miljøer som får kyngestøtte er hvit-fiskmiljøet i Vesterålen, teknologimiljøet i Stavanger, industrimiljøet i Mo i Rana, tekstil og motemiljø i Oslo, bygg og anlegg i Bergen, hydrogenmiljøet nasjonalt og miljø for kunstig intelligens (AI) i Halden.

Og dessuten miljø for sirkulær verdikjede for emballasje og emballering, som også kan ha interesse for skog- og trenæringen. Her er tyngdepunktet i Oslo og Viken, med kommersielle- og utviklingsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Klyngen skal bidra til markedsutvikling for resirkulerte materialer, på eksisterende og nye markeder. Klyngen har 45 deltakere og en rekke samarbeidspartnere, står det om den.

Norwegian Wood Cluster :

NWC består av bedrifter og forskningsmiljøer innenfor skognæring, trelast og treindustri, boligutbygging og arkitektur. Klyngen holder hus på Østlandet og skal utvikle klimavennlige bygge- og boligløsninger for voksende markeder basert på norske skogressurser. Målet er å redusere miljøavtrykket og utvikle sirkulære løsninger ved å bidra til materialgjenvinning av returtre i Norge. Og utvikle avanserte industrielle prosesser.

Medlemmer Norwegian i Wood Cluster er Glommen Mjøsen Skog, Statskog , Gausdal Bruvoll, Moelven Industrier, Hunton Fiber, Forestia, Boligpartner, Kontur Arkitekter, Begna Bruk, NTNU Gjøvik, Alvdal Skurlag, Norsk Teknisk Institutt, Høgskolen i Innledet, Tretorget, Norsk Massivtre, skogbrukets kursinstitutt og Sparebanken 1 Østlandet.

Kilde: Regjeringen og NWC