Aktuelt

Stora Enso utreder kapasitetsutvidelse på Skogshall

I en pressemelding datert 11. november meddeler Stora Enso at de vil utrede økt kapasitet for produksjon av tremasse og kartong ved sin fabrikk i Skoghall ved Karlstad. Det dreier seg om en investering som er beregnet til mellom 800 og 850 millioner euro ved fabrikken som fra før er verdens største produsent av drikkekartong. Det vurderes en økning av masseproduksjonen fra 370 til 780 000 tonn pr år, og en utvidelse av kartongproduksjonen på 120 000 tonn, noe som totalt vil bringe den opp i drøye 1,1 millioner tonn årlig. Fabrikken har allerede i dag et virkesforbruk på 2,4 millioner m³ og på Glommen Mjøsen Skogs nettsider står det at dette vil bli fordoblet om den omtalte utvidelsen vedtas. Dette modereres noe av pressesjef Carl Norell i Stora Enso. – Vi har ikke gått ut med noe slikt tall, men om forstudien resulterer i investering kan det dreie seg om et økt virkesforbruk på 2 millioner m3. Men jeg må understreke at det foreløpig dreier seg om et forprosjekt. Først mot slutten av neste år vil en eventuell investeringsbeslutning bli tatt, sier han til Norsk Skogbruk.Les mer i Norsk Skogbruk nr 11.