Aktuelt

Norske Skog stenger maskin i Halden

Etter en tøff koronaperiode som bare har forsterket en nedadgående trend på publikasjonspapir over lang tid, ble det tydeligvis til slutt nok for Norske Skog. Nå stenger selskapet en maskin med kapasitet på 100.000 tonn trykkpapir ned på Saugbrugs – for godt.Tekst: Line Venn

Det kom frem i en pressemelding fra Norske Skog i dag. Nedleggelsen forklares først og fremst med markedsnedgangen som ikke har kommet tilbake til nivået før korona inntraff i mars. Og tallene i år har vært veldig svake i forhold til i fjor (se under).

– Koronarestriksjonene har hatt alvorlig, negativ innvirkning på driften på grunn av et plutselig og betydelig fall i etterspørselen etter publikasjonspapir. For å sikre framtidig lønnsomhet og konkurransekraft, må vi tilpasse vår produksjonskapasitet til de utfordrende markedsforholdene. Vi vil derfor legge ned en SC-maskin på Saugbrugs (Norge), sier Ombudstvedt som varsler dialog med de ansatt om å tilpasse produksjonen to maskiner. Men vil også identifisere nye industrielle alternativer ved våre fabrikker, som svar på den fallende etterspørselen etter publikasjonspapir, står det.

Norske Skog er heller ikke særlig imponert over Regjeringens koronatiltak og politikk. Det kommer fram at koronatiltakene den norske regjeringen har implementert ikke har klart å kompensere effekten pandemien har hatt på konsernet, særlig på energisiden. Her har Norske Skog tapt 45 millioner kroner på salg av overskuddsenergi. Og konsernsjef Sven Ombudstvedt kommenterer det slik: – Den norske regjeringen implementerte flere kompensasjonsordninger knyttet til covid-19, men klarte ikke å kompensere kraftforedlende industri for betydelige ekstrakostnader knyttet til salg av overskuddsenergi som følge av markedstilpasninger. Den lave økonomiske aktiviteten på grunn av covid-19 utløste i tillegg et kraftig fall i energiprisene. Industrien ble tvunget til å selge overskuddskraft med store tap til markedspriser langt under kontraktspriser. Samtidig bestemte det Regjeringskontrollerte Statnett å vedta økninger i de framtidige nettariffene. Norske Skog er grønne med både fornybare innsatsfaktorer, som energi og råstoff, samt resirkulerbare sluttprodukter. Manglende kompensasjonsordning kombinert med økte tariffer midt i koronapandemien er uforståelige manøvrer fra den norske Regjeringen, særlig sett i lys av det grønne skiftet, sier Ombudstvedt.

I resten av pressemeldingen ser det ut til at det er bare er utenlandssatsingene som får posiitivt lys: Økningen i produksjonskapasiteten ved pelletsanlegget i New Zealand ved starten av 2020 har vært vellykket. Byggingen av det 50 MW fornybar energiavfallsanlegg i Østerrike følger opprinnelig plan. Detaljplanlegging for emballasjeprosjektene i Østerrike og Frankrike er i rute for endelige investeringsbeslutninger i første halvdel av 2021. Norske Skog er også den største aksjonæren i Circa, som nylig mottok et EU-støtte på EUR 12 millioner for produksjon av 1000 tonn med første-av-sitt-slag biokjemikalier i Frankrike, skrives det. Om Norge sier Ombudstvedt imidlertid dette: – Vi har flere lovende, pågående prosjekter innen biokompositter og biokjemikalier, og vi vurderer muligheten for å produsere bleket kjemitermomekanisk masse både i New Zealand og Norge. Også våre fiberprosjekter som CEBINA, FibreMatrix og Cyrene, indirekte gjennom vårt eierskap i Circa, viser lovende utvikling.