Aktuelt

Gjør liten forskjell for tømmermarkedet – på kort sikt

Korona har fått papirmarkedet til å stupe enda fortere nedover enn tidligere. Statistikken viser et fall på både avispapir og magasinpapir på nesten 20% fram til juli år*. Slik sett kom varselet om at Norske Skog stenge en maskin på Saugbrugs kanskje ikke som en bombe på tømmerleverandørene. Ikke får den akutte konsekvenser heller.Saugbrugs har holdt maskiner stengt under korona allerede som det er.
– Norske Skog i Halden ligger allerede under det reduserte produksjonsnivået de varsler i dag. Så på kort sikt gjør ikke dette noen endring. I år har det uansett vært krevende å være massevirkeleverandør, markedet har jo stupt, forteller markedssjef i Glommen Mjøsen Skog, Håkon Bakken. Norske Skog er ikke den eneste som har kuttet papirkapasitet i år. – I Sverige og Finland legges det ned kapasitet tilsvarende tre millioner kubikkmeter tømmer ved årsskiftet. Og nå tar Norske Skog ut kapasitet tilsvarende 200.000 kubikkmeter tømmer. Totalt sett synker avsetningen på massevirke fremover i Skandinavia. I tillegg skaper billeproblemene også stort tilbud på et svekket markedet. Det har vi merket, særlig at Sør-Sverige har avvirket en del billevirke, innrømmer han. Billeutfordringene på kontinentet merker ikke Bakken direkte. Her har leveranser til tysk pallevirke gått som normalt.

Krevende balanse

Kort oppsummert syns altså Bakken nedleggelsen bare føyer seg inn i en trend som går om dagen og resultatet er en krevende balanse mellom å få levert nok sagtømmer til sagbrukene og ikke bli sittende med for mye massevirke. – Det er denne balansen som er krevende om dagen. Vi har ingen norsk sagbruksindustri å miste, så det er viktig å serve dem. Samtidig skulle vi gjerne nå hatt en ny avtaker av massevirke i treforedlinga på nærstående trappene. Men slik ser det ikke ut helt ennå. Får håpe Norske Skog gjør alvor av de nye industrielle alternativer ved våre fabrikker, som svar på den fallende etterspørselen etter publikasjonspapir, som nevnes i pressemeldingen og som det har vært snakk om lenge, kommenterer han.

Mer forutsigbarhet

Daglig leder i Nortømmer Per Kveseth syns dette er kjedelig, men ser positivt på hva det kan føre til av mer forutsigbarhet. Det kommer fram på Norskogs hjemmeside: – Dette er selvfølgelig ingen hyggelig melding å motta. Norsk skogbruk trenger absolutt de produksjonsenhetene som eksisterer i dag. Men vi vet at markedene til Norske Skog er av de som har vært mest utsatt i korona-krisen, og det har gjennom hele året vært produksjonsbegrensninger i større eller mindre grad på Saugbrugs. Når det er sagt kan nedleggelse av den ene maskinen, gjøre at vi kan forvente en mer forutsigbar produksjon og et mer forutsigbart tømmerbehov på den resterende kapasiteten. Det vil tross alt være en fordel for å kunne drifte fabrikken mer effektivt og lønnsomt, sier Kveseth her. Glommen Mjøsen og Nortømmer er begge store tømmeraktører i nedslagsfeltet for råstoff til Norske Skog Saugbrugs.

*(Kilde: European Ass of graphic paper producers).