Aktuelt

Moelven: Vil ha bioraffineri i Innlandet

Direktør Morten Kristiansen i Moelven har akkurat besluttet å investere i mekanisk hvit pelletsproduksjon på Soknabruket. Men Moelven blir gjerne med på prosjekter som lukter mer av «kokende» bioraffinering også. I samarbeid med andre.Kristiansen mener vi må gå enda mer inn for å øke verdiskapningen i hele verdikjeden, og i den sammenheng vil han se mer på hva som fins av mulige produkter og markeder for å kunne utnytte råstoffet bedre lokalt.

Moelven setter nå i gang et prosjekt der de søker samarbeidspartnere for å kunne utvikle produksjon av nye produkter av det som ikke blir til trelast. – Vi er helt i startfasen og har ikke konkrete planer ennå, men vi setter nå ressurser inn på dette og ser for oss å samarbeide med de kreftene i Norge som kan dette fra før, som Borregaard, Norske Skog eller Statkraft for eksempel, forteller Kristiansen.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 12.