Aktuelt

Dyrefôr fra norsk skog i medvind

Den tørre sommeren etterlot ingen tvil om at Norge er sår- bart når det gjelder matsikkerhet. Etter årets innhøsting av fôr var selvforsyningsgraden nede i 30-35%, konkluderer en fersk rapport fra Felleskjøpet. Årets fôrproduksjon ble i gjennomsnitt halvparten av normalen, og resultatet er at Norge trenger å importere rundt en million tonn korn, hvorav 80% er dyrefôr. I år må kornet komme lenger østfra, fra Polen, Russland, Ukraina og Kasakhstan, da våre vanlige samarbeidsland Tyskland, Danmark og Sverige selv må importere på grunn av tørk- en. Når Russland blir storek- sportør av korn, har det også en sikkerhetspolitisk side. Økt importavhengighet sammen med geopolitiske svingninger synliggjør at vi trenger et eget beredskapslager for korn, påpeker Felleskjøpet. Videre er Veterinærinstituttet ute og advarer mot smittefaren ved importert grovfôr – som kan bringe dyresykdommer til landet. Egen fôrmangel har også ført til økt import av soyabasert fôr fra Brasil.Norske prosjekter:

– Foods of Norway på Ås lager dyrefôr via gjær

– Glommen Skog arbeider også med å realisere en fabrikk som skal produsere fôr til drøvtyggere

– Forskningsmiljø på Ås undersøker hvordan flis kan brukes rett i fôret – særlig etter den tørre sommeren

Les mer om ulike norske «fôr fra skogen-prosjekter» Norsk Skogbruk nr 12.