Aktuelt

Moelven Våler og Forestia: «Miniklyngen» på Braskereidfoss

Norges største sagbruk Moelven Våler og sponplateprodusent Forestia er naboer på Braskereidfoss i Hedmark og tar ut synergier på det. Men mens Moelven Våler har kuttet ned på videreforedlingen, går Forestia andre vegen og beveger seg nærmere sluttproduktene. Begge er imidlertid svært eksportrettet.Ide«riktigegamledager»,framtilsistpånitti-tallet, eideNorskeSkog begge bedriftene og utnyttet dermed synergiene av å kunne bruke biproduktene fra sagbruket til plateproduksjon. Så solgte Norske Skog etterhvert som kjent virksomhetene for å spesialisere seg på avispapirproduksjon. Moelven overtok sagbruket i 1999 og ByggMa kjøpte Forestias plateproduksjonslinje i 2006. Bedriftene fortetter imidlertid å ha nytte av hverandre og foredler til sammen 450.000 m3 virke, omtrent hver femte stokk fra hedmarksskogen. Samlet omsetter de to bedriftene i dag for omkring én milliard årlig. Men bedriftsstrategiene er altså ulike. Norsk Skogbruk har besøkt begge.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 6