Aktuelt

Prøveordning for 74 tonns vogntog i deler av Hedmark

Som tidligere omtalt resulterte stortingsbehandlingen av Skogbruksmeldingen i at flertallet ba om at det ble iverksatt en prøveordning for vogntog med totalvekt inntil 74 tonn. Og arbeidet med å få på plass en slik ordning i området fra Kongsvinger nordover til Trysil er allerede i gang.Arbeidet med å få oppskrevet veier som tåler det til 60 tonns totalvekt pågår fortsatt fullt. Men våre naboland i øst ligger stadig foran, finnene innførte 76 tonns totalvekt i 2013 og i mai vedtok Riksdagen i Sverige å tillate 74 tonns totalvekt på veier som tåler det fra 1. juli. Det pågår dessuten forsøk med tøm- mervogntog på 90 tonn i Sverige og helt opp i 104 tonn i Finland. Det er derfor et ønske om å gå videre også her, for ikke å tape kon- kurransekraft. Skognæringen har derfor ønsket en slik forsøksordning med 74 tonns totalvekt. Og nådde altså fram med dette i Stortinget, noe ikke minst saksordfører Line Henriette Hjemdal må ta sin del av æren for.

Les mer i Norsk Skobgruk nr 6