Aktuelt

Ulike strategier

Tømmerleverandørene har valgt ulike stra- tegier i forhold til Norske Skog-krisen. Mens Glommen Skog på sitt årsmøte meddelte at de har redusert eksponeringen mot Norske Skog kraftig har Viken Skog og Allskog snarere økt sine leveranser.Styreleder Olav Breivik har når dette leses avholdt felles pressekonferanse med Norske Skogs konsernsjef Lars Sperre på Saugbruks. Han vil ikke gå i detalj om hva som skal forkynnes der, men gjør det klart at Viken Skog ufortrødent fortsetter sine virkesleveranser. – Norske Skog trenger jo ikke mindre tømmer enn tidligere og når andre snur virkesstrømmen må noen stille opp og tette gapet. Vi er fullt på det rene med at Viken Skog vil tape penger om Norske Skog ryker, men vi har altså gjort dette valget, sier Breivik.

– Skogeierne har jo ikke penger til å hjelpe selskapet ut av gjeldsfella, men jeg vet at det jobbes med løsninger i kulissene. Vi får håpe Norske Skog klarer disse utfordringene og at politikerne nå skjønner alvoret og gjør de endringene som skal til for at internasjonal kapital får tillit nok til å investere i det norske næringslivet, sier Breivik.

Gudmund Nordtun, direktør i Glommen Skog har følgende korte kommentar:
– Glommen planla et noe lavere volum til Norske Skog 2017 enn i 2016. Denne strategien har ikke blitt endret i løpet av året og vi har heller ingen planer om å redusere volumet i 2018, sier han.

Les Norsk Skogbruk nr 6 her