Aktuelt

Med oppskriften på et bioraffineri

Sekab selger kompetanse og lisenser. Valmet utvikler utstyr. Sammen tilbyr de oppgradering av eksisterende treforedling og løsninger for nye bioraffinerier.Innovasjonsdirektør i Sekab Jonas Markusson starter med å fortelle om dagens sukkermarked. – Dette ligger på 200 milli- oner tonn globalt og bare i Europa brukes 10 millioner tonn industrielt til kjemikalier og biodrivstoff. كيفية الرهان على كرة القدم Av dette går minst 20-30 % til mer høyverdige applikasjoner med rela- tivt god betalingsvillighet, slik som farma eller Life Science applikasjoner, polymerer og plast. العاب الربح Å utnytte dette markedet bedre vil derfor gi dagens og morgendagens bioraffinerier bedre inntjening, samtidig som man er med å erstatte fossile produkter – altså et steg over i den grønne økonomien, sier Markusson. لعبة سلوتس

Les mer i Norsk Skogbruk nr 12.