Aktuelt

Plante, verne – og fjerne

I Junkerdalslia i Saltdal ble det som så mange andre steder i Nordland plantet gran både før og etter krigen. I år 2000 ble området – inkludert granfeltene – en del av Junkerdalsura naturreservat. Og da har ikke grana lenger noe der å gjøre, i høst ble en god del av grana felt ned, og rundt 250 kubikkmeter ble fjernet med helikopter.Skogbrukssjef Ørjan Alm i Saltdal mener egentlig ikke at han jobber i en skogreisingskommune. – Saltdal har lange skogbruks- tradisjoner. I århundrer har det vært omfattende båtbygging, det ble fløtet helstammer nedover elva slik at de lange emnene skulle være intakte. Dalen forsynte lenge også fiskeområdene langs kysten og i Lofoten og Vesterålen med båter og trevirke, for et par hundre år siden var de sentrale områdene faktisk helt uthogd, forteller han. Men denne fordums virksomheten var basert på stedegen furu, granskogen her er plantet og skogreisingsaktiviteten var stor på 60- og 70-tallet. – I mange år ble det plantet mer enn en million planter i året, det er minst ti ganger dagens nivå, forteller Alm.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 12.